Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
  

photo01_Muzakarah_2021.jpg

​Sesi Muzakarah Kementerian Pembangunan bersama Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara diadakan pada hari Rabu, 27 Jamadilakhir 1442H bersamaan dengan 10 Februari 2021M.

Acara dimulakan dengan penanaman pokok oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan bersama dengan rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang diketuai oleh Yang Berhormat Ar. Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman.

Sebanyak 22 pokok disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan telah ditanam di tapak projek Jambatan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien. Sebanyak 20 pokok buah turut diberikan kepada rombongan untuk ditanam di perkarangan rumah masing-masing.


Click here for more Photos....1 - 1Next